Szikszó címer
 

Kunsch József

Nagy múltú, tekintélyes szikszói családban született Kunsch József. Édesapja több ízben volt a református egyház főgondnoka. Jogi tanulmányai után Pesten lett ügyvéd, amikor pedig hírét vette az 1852-es szikszói tűzvésznek, az ő ötlete volt, hogy Szikszói Enyhlapok címmel könyvet adjanak ki az újjáépítés anyagi forrásainak előteremtésére.

A szerkesztéssel Császár Ferencet bízta meg, a könyv elején lévő történelmi bevezetőben elsőként tekinti át Szikszó városának történetét. Bevezetőjében minden lényeges adat megtalálható a városról, a kezdetektől egészen 1852-ig.

Szikszói Enyhlapok

1852. május 18-án súlyos tűz pusztított Szikszón, 472 épület, köztük a két templom is a lángok martalékává vált. Saját erőből a polgárok nem tudták volna újjáépíteni városukat, de egy szikszói születésű pesti ügyvéd, Kunsch József a segítségükre sietett: egy könyv kiadását kezdte el tervezgetni, amelynek szerkesztésére Császár Ferencet, a Pesti Napló alapítóját kérte fel.

A könyv végül 1853-ban jelent meg, a bevezetőjében Kunsch József rövid várostörténeti írásával. Műveket ajánlott többek között Arany János, Bulyovszkyné, Degré Alajos, Egressy Gábor, Fáy András, Kovács Pál, Lévay József, Sulyánszki Antal, Szász Károly, Tóth Kálmán és Vachott Sándor. Összesen 14 prózai művet, 34 verset és 4 műmellékletet tartalmazott, a kiadásában pedig Barabás Miklós, Brunswick Teréz, Egressy Gábor, Clark Ádám és Klauzál Gábor is segédkezett. Pontos adataink nincsenek, de 4-500-ra tehető az eladott példányok száma, amelyből már eleve elég jelentős összeg gyűlt össze, de fontos szerepe volt abban is, hogy a tragédia híre országszerte ismerté váljon, valamint abban, hogy Szikszót szélesebb körben is megismerhessék.

Az újjáépítés után rendezettebbé vált a város, a korábbi szalma- és zsindelyfedeleket pedig cserépborításra cserélték. Jól szemlélteti a nagy költségeket a református egyház jegyzőkönyvében talált adatok, amelyek szerint csupán az ács- és kőművesmunkák 4,000 pengőbe kerültek, és több évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a templom régi díszében elkészüljön.