Szikszó címer
 

II. Rákóczi Zsigmond (1544-1608)

1544-ben született Felsővadászon, a magyar történelem egyik legmozgalmasabb időszakában. Mivel a törökök az ország déli részéből egyre nagyobb részt foglaltak el, a harcok már a század második felétől érintették birtokait.

Feljegyzések szerint nagy bátorságról tett tanúbizonyságot a csatákban, de akkor sem volt rest, ha saját vagyonának gyarapításáról volt szó. 1578-ban nevezik ki szendrői kapitánynak, miután az előző évben, a vadnai összecsapásban nemcsak visszaszerzi azokat a túszokat és javakat, amelyeket a törökök Szikszóról zsákmányoltak, hanem maga is rabokat ejt és 800 lovat zsákmányol.

1585-ben már főkapitány Szendrőn, majd Egerbe nevezik ki főkapitánynak.

A végvári katonaság eltartása óriási összegeket emésztett felt, így gyakran előfordult, hogy a kamara nem tudott zsoldot fizetni. Kialakult hát az a szokás, amely szerint a nagy vagyonú kapitányok saját jövedelmükből fizettek zsoldot vitézeiknek, majd az így felhalmozódott tartozásait a kamara birtokjuttatással egyenlítette ki. Rákóczinak 50,448 forintos követelése gyűlt össze, és ennek fejében jutott hozzá Szerencshez, amelynek néhány éven belül megduplázta a jövedelmeit azzal, hogy bekapcsolódott az akkori "nagy üzletbe", a szőlő- és borkereskedelembe.

Szintén jól jövedelmező foglalatosság volt a gyámkodás, a fiatalkorúak vagyonának a kezelése. Mivel a hölgyek körében is nagy népszerűségnek örvendett, többen is őt jelölték meg gyerekeik gyámjaként.

1577-ben Czikó Anna, egy évvel később Zsoldos Júlia révén jut több Abaúji faluhoz. De az igazi nagy változást 1587 hozta, amikor vitéztársa, Mágócsy András, Észak-Magyarország egyik legnagyobb birtokosa nevezte ki gyermekei gyámjának, majd, miután megismerte özvegyét, Alaghy Békény Juditot, meg is házasodott. Ezzel egyből hozzájutott a család 300,000 holdas birtokához. Felesége hamarosan elhunyt, ekkor Gerendy Annát vette el, akivel nagy erdélyi vagyonokat szerzett; ebből a házasságból három fia született, köztük György, későbbi fejedelem. Harmadik felesége, Thelegdy Bora révén, tovább növelte erdélyi birtokait.

1587-ben egri főkapitány lesz, egy évvel később aratja fényes győzelmét a török felett. A csatában 1700 török és több száz magyar-német katona esett el, a híre pedig Bécsbe is eljutott, sőt Rudolf császár udvarában még évtizedekkel később is megemlékeznek róla. Borsodi főispánnak nevezik ki, de amikor az udvar őt is megnótáztatja, akkor átáll Bocskaihoz, aki 1605-ben erdélyi helyettesének teszi meg.

Bocskai halálakor nem őt nevezi meg utódjaként, de a rendek mégis megválasztják. A fejedelmi cím sokat megért Rákóczinak: a porta ugyan Bocskai jelöltjét, Homonnait nevezi meg fejedelemként, de ő lefizeti a levelet hozó basát, aki ezek után Rákóczi nevét írja Homonnai Drugerth Bálint neve helyére.

Egy évvel később, 1608-ban viszont önként mond le a fejedelmi címről, mivel egészségi állapota is megrendült, ráadásul Báthori Gábor is sokat áskálódik ellene. Még ugyanebben az évben meghal.