Szikszó címer
 

Dévai Bíró Mátyás /1500-1545/

Krakkóban, majd Wittembergben tanul, nyíltan hirdeti Luther tanait, Budán 52 tételben foglalja össze a reformáció elveit.

Eszméi miatt folyton menekülnie kell, 1539-40-ben Perényi Péter udvari papja, közben pedig Szikszón iskolamester. De innen is menekülnie kell, előbb Wittembergbe, majd Svájcba megy, ahol csatlakozik a helvét reformációhoz.

1544-ben még Debrecenben lelkészkedik, egy évvel később valószínűleg külföldön érte a halál.

Több latin nyelvű teológiai munkát hagyott hátra, legnagyobb érdeme, hogy ő honosította meg a magyar nyelv használatát az istentiszteleteken.