Szikszó címer
 

Benczédi Székely István

A Perényiek pártfogoltja volt, ezért elsősorban a Felvidéken tevékenykedett. 1529-ben mint ferences rendi barát iratkozott be a krakkói egyetemre, de onnan már lutheránusként tér vissza.

Lehet, hogy az ő hatására térnek át a Perényiek is az új hitre, minden esetre 1538-ban ő az első lutheránus tiszteletes Szikszón. Később Batizi András oldalán a tanításba is bekapcsolódik. Rövidebb liszkai kitérő után, 1548-tól ismét Szikszón tanít, majd Göncön lesz Károlyi Gáspár lelkésztársa, ahol sokat segíthetett neki a bibliafordításban.

Szikszón több tankönyvet ír. Itt születik a Szikszai oskolabeli gyerekeknek, és a Calendarium magiar nielwen is. De legjelentősebb műve a Chronica az vilagnac ieles dolgairol, amelyet 1558-ban írt, Göncön.

Erről Szenczi Molnár Albert így nyilatkozott:

"Valamennyi könyv közül, miket eddig összekerestem, a legrégibb Székely István magyar nyelven írt Világkrónikája."