Szikszó címer
 

Batizi András /1515-1546/

A magyarországi reformáció egyik kiemelkedő alakja. 1530-tól Kassán tanított, majd a szikszói iskolában rektori tisztet töltött be.

1542-től a wittembergi egyetemen tanul, onnan Melanchton ajánlásával érkezik haza. Élete hátralevő részét Tokajon tölti, prédikátorként.

Kezdetben protestáns egyházi iratokat népszerűsített, majd Luther nyomán kátét készített. Elsőként írt magyar nyelvű bibliai históriákat.

A Meglött és megleendő dolgoknak teremtéstől fogva mind az ítéletig való históriája című világkrónikájában nem a valós eseményeket írta meg, hanem a hite szerint isten által előre meghatározott történelmi folyamatot.

Amikor Perényi Péter, és nyomán Szikszó teljes lakósság áttér a lutheránus hitre, akkor őt hívják meg tanítónak.

Több latin nyelvű himnuszt dolgozott át magyarra itt tartózkodása alatt.