Szikszó címer
 

Az Aba nemzettség

A legrégibb magyar nemzetségek egyike, nevüket vélhetően Aba Sámuel magyar királyról /1041-44/ kapták.

Az István halála után trónra kerülő Orseolo Péter ellen, az akkor már nádori tisztséget viselő Aba Sámuel felkelést szervezett, majd Péter elmenekülése után a főurak őt választották királlyá.

Péter III. Henrik császártól kért és kapott segítséget, és 1044-ben, Ménfőnél legyőzte Aba seregeit. A Tisza felé menekülő királyt elfogták, és meggyilkolták.

Első nagyobb birtokaik Gyöngyös környékén, valamint Borsod és Abaúj vármegyékben voltak.

A nemzetség később 27 ágra szakadt. Ezek egyike, az ún. aszalai ág, amelyet Marhard /1252-1271/ alapított.

Marhard Imre nevű fiától származik a Szikszay ág, amely Szikszó legnagyobb birtokosa volt a XIII. században.

Szintén az Abáktól származnak a gagyi Báthoyak, az iktári Bethlenek, valamint a Rhédeyek. A lipóczi ághoz tartozó Demeter /1214-1243/ királyi főtálnok és bodrogi főispán volt II. András alatt. Később Kálmán herceg nevelőjének kérték fel, 1217-ben pedig elkísérte a királyt szentföldi kereszteshadjáratára.