Szikszó címer
 

A Perényiek

Ősi Abaúj megyei család, hosszú évszázadokig Észak-Magyarország egyik legbefolyásosabb földbirtokosai. Első ismert ősük Dobosi Orbán, aki 1292-ben királyi adományként kapta a később a család nevét adó perényi birtokot.

Az ún. nádori ág legismertebb alakja III. Imre, aki Abaúj örökös főispánja, 1504-től nádor és a kunok főbírája volt. 1512-ben horvát bánná nevezik ki, de erről a címéről hamarosan lemond.

Az ő fia V. Péter /1502-1548/, örökös abaúji főispán, koronaőr, erdélyi vajda. Az 1530-as években áttér a lutheránus hitre, ekkor teljes Szikszó is követi.

Később is a reformáció híve marad, Sárospatakon temetik el.

II. Gáborral /1532-1567/ (51 tárnokmester, 54 királyi tanácsos, 63 országbíró) kihal a Perényiek nádori ága.

Abaúji birtokaik a bárói ágra szállnak, az utolsó Perényi, akinek jelentős birtokai voltak Szikszón és környékén Perényi Károly /1741-1781/ volt.