Szikszó címer
 

A Hunyadyak

A család első ismert őse a Hunyad vármegyei Nagy András, Majthényi László budai prépost és szerémi püspök tisztje volt, ki 1607-ben Rudolf királytól címeres nemeslevelet kapott.

A család a XVII. sz. folyamán Bars és Nyitra vármegyében több királyi adományt nyer így az előnevet adó Krestyent is. A családalapító Andrásnak László nevű fia a nemesi, Ferenc nevű fia pedig (aki 1653 körül Somogy vármegyébe költözött) a későbbi grófi ágnak lett őse. H. Nep. János 1753-ban az előnevet adó Kéthelyet nyeri királyi adományban; 1755-ben pedig báróságot kapott. Fia, szintén H. Nep. János 1792-ben magyar, 1797-ben pedig birodalmi grófi rangra emeltetett.

Szikszót házasság útján szerezték meg, amikor a család egyik legérdekesebb tagja Hunyady László /1826-1898/ feleségül vette Csáky Saroltát. A pozsonyi helytartóság hivatalnokaként kezdte pályafutását, de hamar csatlakozott a Nemzeti Kaszinóhoz, 48-49-ben a somogyi alezredes parancsnokaként alezredesi rangban szolgál.

1867 és 72 között Moson vármegye főispánja, majd 1887-ig több ízben országgyűlési képviselő. Battenberb Sándor lemondása után (1886) mint bolgár fejedelmi jelöltet emlegettek. Kiadott néhány kisebb politikai és történelmi tanulmányt.

Hunyady Júliának /1831-1905/, a család egyik másik híres tagjának első férje III. Obrenovics Mihály szerb fejedelem volt. Másodszor Arenberg Károly herceggel házasodott össze. Az esküvő 1876-ban volt, de a herceg 1896-ban meghalt, így ismét egyedül maradt.