Szikszó címer
 

Történet

Kedves Szikszóiak és Szikszóról elszármazottak!

Városunk » Történet

Évek óta készülök Szikszó város történelmének újbóli megírására. Szikszó történelme a szép emlékű Ádám István tanár úr szerkesztésében, és részben az ő szerzősége mellett 1980-ban már megjelent. Az azóta eltelt 30 év változásai és az információs forradalom következtében igen sok új, akkor nem ismert, vagy nem publikálható adatot sikerült összegyűjtenem. A könyvem anyaga 1962, a szikszói járás megszüntetésének időpontjáig tekinti át részletesen, és azt követően 1989-ig vázlatosan a város történetét. A könyv anyaga elkészült, de a kiadása előtt az Önök segítségét is kérni szeretném. Ha a városunk történelmével kapcsolatos információik vannak, kérem osszák ezt meg velem. Ha általam eddig nem ismert adatról van szó, a forrás megjelölésével beépítem azt a könyvbe. Különösen érdekelnének a képanyagok (nem a régi képeslapok, azok megvannak!), amelyek városunkról készültek. Érdekelnének a a 20. század egykori Abaúj-Torna vármegyei, valamint a Szikszó járási, és Szikszó községi vezetők (főispán, alispán, főszolgabíró, községi bíró, járási, községi tanácselnök, vallási felekezetek papjai, stb.) képei, vagy bármely a könyvben felhasználható képanyag. A képeket a digitalizálás után természetesen visszaadom.